ดำเนินการโดย: คณะกรรมการขับเคลื่อนสมรรถนะ ทอ., วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมโดย: น.อ.นที ปั้นทอง, เขียนโปรแกรมโดย: น.อ.อนุโชต วุฒิพรพงษ์

กองทัพอากาศกำหนดการใช้งานโปรแกรมดังนี้ ตั้งแต่ ถึง
1. บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล 2 ก.พ.67 2 ก.พ.67
2. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 2 ก.พ.67 2 ก.พ.67
3. ผู้ประเมินบันทึกข้อมูล 1 ก.พ.67 1 ก.พ.67
4. ผู้ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อมูล 16 ม.ค.67 5 ก.พ.67
- ในวันและเวลาราชการ กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อ
ผู้ดูแลระบบอีเมล์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ กองทัพอากาศ 1155
(เฉพาะโทรเบอร์ภายในกองทัพอากาศ)
- ต่างจังหวัดติดต่อผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น
- นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th

powered by De Tub